Prodej majetku soudním komisařem

Nabídka prodeje majetku při likvidaci pozůstalosti

připravovaný prodej: dům Přibylově (u Skutče)

připravovaný prodej: dům Přibylově (u Skutče)

Mgr. Milan Kučera, notář v Chrudimi, pověřený Okresním soudem v Chrudimi jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Liboru Uličném, řízení sp. zn. 4 D 173/2020, v němž byla nařízena likvidace pozůstalosti, avizuje budoucí prodej Nemovité věci v katastrálním území Skuteč: pozemek parc. č. St. 752, jehož součástí je stavba Skuteč, č.p. 558, rodinný dům,Přečtěte si více o připravovaný prodej: dům Přibylově (u Skutče)[…]