Prodej majetku soudním komisařem

Nabídka prodeje majetku při likvidaci pozůstalosti

prodej: dům v Přibylově (u Skutče)

prodej: dům v Přibylově (u Skutče)

Mgr. Milan Kučera, notář v Chrudimi, pověřený Okresním soudem v Chrudimi jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Liboru Uličném, řízení sp. zn. 4 D 173/2020, v němž byla nařízena likvidace pozůstalosti, zveřejňuje prodej nemovitosti: Nemovité a movité věci: nemovité věci v katastrálním území Skuteč: pozemek parc. č. St. 752, jehož součástí je stavbaPřečtěte si více o prodej: dům v Přibylově (u Skutče)[…]