pohledávka 8.615,- Kč za HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Mgr. Milan Kučera, notář v Chrudimi, pověřený Okresním soudem v Chrudimi jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Františku Urbanovi, sp. zn. 4 D 742/2018

nabízí k prodeji

pohledávka 8.615,- Kč za společností HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, se sídlem Ohradní 1159/65, Michle, 14000 Praha 4, identifikační číslo 00676900, z titulu nevyplacených podílů ze zrušeného podílového fondu Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s. a.s., původní ISIN CZ0008470804.

 

Nabídky směrujte na kancelář notáře: likvidace@notarkucera.cz pod značkou „Urban“