zemědělské pozemky Dambořice

Mgr. Milan Kučera, notář v Chrudimi, pověřený Okresním soudem v Chrudimi jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Pavlu Kolenčíkovi, datum úmrtí 14.12.2016, spisová značka 4 D 1306/2016


nabízí k prodeji

Nemovité věci v katastrálním území Dambořice:
pozemky parc. č. 1661/11, 1663, 1745/57, 2025, 2026/1, 2026/2, 3112/326 a 4857/5,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 452, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov

Podklady:

DOKUMENT O PODMÍNKÁCH SOUTĚŽE: https://notarkucera.cz/wp-content/uploads/2019/06/veřejná-soutěž-_-LIKVIDACE-_-Kolenčík.pdf

výpis z listu vlastnictví č. 452: https://notarkucera.cz/wp-content/uploads/2019/06/výpis-KN-2019-06-10.pdf

formulář pro podání nabídky: https://notarkucera.cz/wp-content/uploads/2019/06/FORMULÁŘ-veřejná-soutěž-_-Kolenčík.docx


Cena: nejvyšší nabídce – nabídněte /lze využít formulář shora/